công ty kiểm soát côn trùng khử trùng xanh

công ty kiểm soát côn trùng khử trùng xanh

Nhân viên của Khử Trùng Xanh sẽ tới công ty , văn phòng , nhà máy , kho hàng … của quý khách hàng để gặp gỡ và  khảo sát chi tiết

  • Tính toán , diện tích ,khu vực cần xử lí côn trùng , dịch hại
  • Kiểm tra Phân loại dịch hại , côn trùng , mật độ côn trùng , số lượng ,..
  • Đánh giá khả năng phá hoại và lây lan
  • Tư vấn , Cảnh báo cho khách hàng những lời khuyên tốt nhất