Khử trùng , hun trùng Pallet gỗ , vật liệu chèn bằng gỗ tại công ty Pallet Minh Tiếp

Khử trùng , hun trùng Pallet gỗ , vật liệu chèn bằng gỗ tại công ty Pallet Minh Tiếp

 

phủ-bat-lô-pallet-hun-trùng

phủ-bat-lô-pallet-hun-trùng

 

trùm-bạt-khử-trùng-pallet

trùm-bạt-khử-trùng-pallet

 

làm-kín-và-bơm-thuốc-khử-trùng

làm-kín-và-bơm-thuốc-khử-trùng

 

đóng-dấu-khử-trùng-hun-trùng-pallet

đóng-dấu-khử-trùng-hun-trùng-pallet

 

chứng -thư - khử -trùng-hun-trùng

chứng -thư – khử -trùng-hun-trùng

 

Liên hệ khử trùng , hun trùng Pallet gỗ , thùng gỗ , vật liệu chèn dạng gỗ , Hotline 0901.924.951