Khử Trùng XANH khử trùng tại cảng PTSC , cảng SITV , …tại Phú Mỹ – Vũng Tàu

 

khử-trùng-tàu-biển-tại-cảng-PTSC

khử-trùng-tàu-biển-tại-cảng-PTSC

 

khử-trùng-tàu-hàng-tại-cảng-SITV

khử-trùng-tàu-hàng-tại-cảng-SITV

 

khử-trùng-tàu-biển-tại-cảng-vũng-tàu

khử-trùng-tàu-biển-tại-cảng-vũng-tàu

 

khử-trùng-sà-lan-hàng

khử-trùng-sà-lan-hàng

 

khử-trùng-sà-lan

khử-trùng-sà-lan

 

Liên hệ khử trùng tàu hàng, tàu biển, sà lan, Hotline 0901.924.951