Công ty Khử Trùng XANH và khách hàng là nhà máy xay lúa mì việt nam VFM , Nhà máy xay lúa mì Mekong Flour

 

nhà-máy-lúa-mì-mekong-four 2

nhà-máy-lúa-mì-mekong-four 2

 

nhà-máy-xay-lúa-mì-việt-nam-vfm

nhà-máy-xay-lúa-mì-việt-nam-vfm

 

khử-trùng-hàng-trong-silo

khử-trùng-hàng-trong-silo

 

ủ-mot-lô-hàng-lúa-mì-nhiễm-mọt

ủ-mot-lô-hàng-lúa-mì-nhiễm-mọt

 

phun-khói-diêt-côn-trùng

phun-khói-diêt-côn-trùng

 

phun-sát-trùng-nhà-máy-định-kì

phun-sát-trùng-nhà-máy-định-kì

 

diêt-chuột-trong-nhà-máy

diêt-chuột-trong-nhà-máy

 

Nhà máy , quý công ty có nhu cầu dịch vụ kiểm soát côn trùng của Khử Trùng XANH , Vui lòng gọi về Hotline 0901.924.951