Khử Trùng Xanh sẽ họp lại , cùng nhân viên trao đổi sau khi đã Khảo Sát để Lên Phương Án tốt nhất và Báo giá

Lên Phương Án Báo giá – Quy Trình làm việc của Khử Trùng Xanh

  • Lên Phương Án thực hiện : Phương pháp kiểm soát , kĩ thuật thực hiện , nhân viên tham gia, trang thiết bị vật tư, hóa chất thực hiện, thời gian kiểm soát…
  • Báo giá : Căn cứ theo diện tích kiểm soát , mật độ , độ khó của khu vực , các loại dịch hại, những yêu cầu thêm của khách hàng… Nhân viên chúng tôi sẽ gửi Email báo giá cho khách hàng.
  • Kí Kết Hợp Đồng : Khi hai bên thống nhất về phương án thực hiện , giá cả chi phí thực hiện và điều khoản hợp đồng thì sẽ kí hợp đồng thực hiện.
5/5 - (600 bình chọn)