LOTTE – Hệ thống Rạp chiếu phim toàn quốc

GFC và LOTTE CINEMA ( LOTTE GROUP ) hợp tác trong chiến dịch xử lý côn trùng dịch hại cho toàn bộ chuỗi Rạp chiếu phim của Lotte trên toàn quốc .

Phun tồn lưu rạp chiếu phim

                                                                                 Phun tồn lưu rạp chiếu phim

 

Xử lý côn trùng trong rạp

Xử lý phun côn trùng trong rạp

 

Diệt gián Đức tại quầy

Diệt gián Đức tại quầy

 

Đặt bẫy chuột trong rạp