[kk-

Phân biệt CLORAMIN B Séc ( Tiệp ) , Trung Quốc , Việt Nam ? Loại nào tốt ?

star-ratings align="right" reference="auto" valign="bottom"]