Nhân viên Khử Trùng Xanh sẽ tới công ty, nhà máy , kho hàng … cần xử lí để tiến hành kiểm soát cho khách hàng

Thực Hiện Phương Án – Quy Trình làm việc của Khử Trùng Xanh

  • Nhân viên kĩ thuật sẽ vận chuyển vật tư, trang thiết bị tới nơi xử lí
  • Đội ngũ nhân viên sẽ chia nhau công việc dưới sự giám sát của Quản lí khu vực
  • Mọi hoạt động đều được làm một cách chuyên nghiệp, vì GFC Chúng tôi lấy chỉ tiêu chuyên nghiệp lên hàng đầu
  • Theo dõi định kì : Theo dõi lượng côn trùng , dịch hại đã giảm bớt chưa ? Cách tiến hành có phát sinh lỗi không ? Khách hàng có phản ánh xấu về dịch vụ không ? … để đưa ra các phương án hỗ trợ kịp thời
5/5 - (600 bình chọn)