Trải qua hàng chục năm kinh nghiệm , GFC Group có hàng loạt Giải thưởng , giấy chứng nhận, thành tích , bằng khen do các Ban tổ chức , Hiệp hội , Cơ quan tặng vì những đóng góp của GFC trong công tác Kiểm soát côn trùng dịch hại bảo đảm cho tài sản và sức khỏe của con người .

Phó giám đốc GFC (GFC) ông Nguyễn Quyết Thắng nhận chứng nhận và cúp vinh danh “ Top 50 Sản phẩm – dịch vụ chất lượng cao ASEAN 2020”.

Chứng nhận thương hiệu Việt Nam tin dùng 2021

TOP 10 thương hiệu hàng đầu năm 2022

Chứng nhận TOP 10 Thương hiệu uy tín , sản phẩm chất lượng , dịch vụ tin dùng 2021

Chứng nhận TOP 50 Dịch vụ sản phẩm chất lượng cao ASEAN

…. Và rất nhiều giải thưởng khác