Công ty Khử Trùng Xanh chúng tôi chuyên cung cấp các Dịch vụ Kiểm soát côn trùng : Kiểm soát chuột ( diệt chuột , trị chuột , bắt chuột , bẫy chuột ) , Khử trùng , hun trùng hàng hóa nông sản, pallet, hàng hóa xuất nhập khẩu ( trùm mọt, côn trùng trong kho hàng ) , Dịch vụ Phun côn trùng , phun kho ,Phun muỗi ( Phun xịt thuốc côn trùng ,Phun diệt khuẩn ,  phun xịt thuốc sát trùng kho bãi , nhà máy ) , Dịch vụ diệt mối tận gốc giá rẻ và Phòng chống mối cho các công trình xây dựng bảo hành dài hạn Tại VŨNG TÀU .

phun-muoi-khu-trung-diet-chuot-diet-moi-phong-moi

phun-muoi-khu-trung-diet-chuot-diet-moi-phong-moi


 
cong-ty-khu-trung-xanh-hun-trung-xong-hoi-khu-trung-hàng

cong-ty-khu-trung-xanh-hun-trung-xong-hoi-khu-trung-hàng

kiểm soát chuột , khử trùng hàng , phun côn trùng , diệt mối tại VŨNG TÀU

DỊCH VỤ KIỂM SOÁT CHUỘT – DỊCH VỤ DIỆT CHUỘT – DỊCH VỤ BẮT CHUỘT , BẪY CHUỘT , TRỪ CHUỘT – GIÁ RẺ – CHUYÊN NGHIỆP -TẠI VŨNG TÀU

 

cong-ty-diet-chuot-dich-vu-diet-chuot

cong-ty-diet-chuot-dich-vu-diet-chuot


 
diet-chuot-gia-re-cong-ty-diet-chuot

diet-chuot-gia-re-cong-ty-diet-chuot


 
cong-ty-diet-chuot-tai-vung-tau

cong-ty-diet-chuot-tai-vung-tau


 
dich-vu-diet-chuot-tru-chuot-tai-vung-tau

dich-vu-diet-chuot-tru-chuot-tai-vung-tau

DỊCH VỤ KHỬ TRÙNG HÀNG HÓA , HUN TRÙNG HÀNG HÓA NÔNG SẢN , PALLET , HÀNG XUẤT NHẬP KHẨU TẠI VŨNG TÀU

 

cong-ty-khu-trung-xanh-hun-trung-xong-hoi-khu-trung-hàng

cong-ty-khu-trung-xanh-hun-trung-xong-hoi-khu-trung-hàng


 
khu-trung-xong-hoi-hang-hoa-cong-ty-hun-trung

khu-trung-xong-hoi-hang-hoa-cong-ty-hun-trung


 
cong-ty-khu-trung-tai-vung-tau

cong-ty-khu-trung-tai-vung-tau


 
cong-ty-hun-trung-xong-hoi-nong-san-diet-mot-tai-vung-tau

cong-ty-hun-trung-xong-hoi-nong-san-diet-mot-tai-vung-tau


 
hun-trung-khu-trung-kho-hang-tai-vung-tau

hun-trung-khu-trung-kho-hang-tai-vung-tau


 

DỊCH VỤ KIỂM SOÁT CÔN TRÙNG – PHUN XỊT CÔN TRÙNG- PHUN MUỖI  – PHUN XỊT SÁT TRÙNG KHO TẠI VŨNG TÀU

 

cong-ty-khu-trung-xanh-hun-trung-xong-hoi-khu-trung-hàng

cong-ty-khu-trung-xanh-hun-trung-xong-hoi-khu-trung-hàng


 
dich-vu-phun-con-trung-cong-ty-kiem-soat-con-trung

dich-vu-phun-con-trung-cong-ty-kiem-soat-con-trung


 
phun-muoi-phun-con-trung-tai-vung-tau

phun-muoi-phun-con-trung-tai-vung-tau


 
phun-muoi-phun-con-trung-kho-tai-vung-tau

phun-muoi-phun-con-trung-kho-tai-vung-tau


 
phun-muoi-phun-ruoi-phun-con-trung-tai-vung-tau

phun-muoi-phun-ruoi-phun-con-trung-tai-vung-tau


 

DỊCH VỤ DIỆT MỐI TẬN GỐC GIÁ RẺ – PHÒNG CHỐNG MỐI CÔN TRÌNH XÂY DỰNG GIÁ RẺ – BẢO HÀNH DÀI HẠN TẠI VŨNG TÀU

 

diet-moi-tan-goc-phong-chong-moi-cong-trinh

diet-moi-tan-goc-phong-chong-moi-cong-trinh


 
phong-chong-moi-cong-trinh-gia-re

phong-chong-moi-cong-trinh-gia-re


 
diet-moi-gia-re-tai-vung-tau

diet-moi-gia-re-tai-vung-tau


 
diet-moi-tan-goc-tai-vung-tau

diet-moi-tan-goc-tai-vung-tau


 
cong-ty-phong-moi-tai-vung-tau

cong-ty-phong-moi-tai-vung-tau


 
phong-chong-moi-cong-trinh-xay-dung-tai-vung-tau

phong-chong-moi-cong-trinh-xay-dung-tai-vung-tau


CÁC DỊCH VỤ CỦA TẬP ĐOÀN KHỬ TRÙNG XANH  – GFC TRÊN TOÀN QUỐC ( Click vào các đường liên kết link bên dưới )
 
cong-ty-dich-vu-diet-con-trung-khu-trung-xanh

cong-ty-dich-vu-diet-con-trung-khu-trung-xanh


 

  • Diệt Mối – Phòng Mối tận gốc cho các công trình xây dựng , các công ty , tập đoàn , kho bãi …
  • Diệt Chuột cho các công ty , nhà máy , văn phòng , tập đoàn, kho hàng , nhà hàng , khách sạn , gia đình …
  • Kiểm Soát côn trùng :Phun kiểm soát Muỗi , Ruồi , Kiến , Gian, Rệp , Rắn , Mối , Mọt , … cho nhà hàng , khách sạn , bệnh viện , nhà máy , công ty, tập đoàn , kho hàng , văn phòng , khu dân cư , nhà dân , hộ gia đình…
  • Khử trùng , hun trùng mọt , côn trùng trong hàng hóa nông sản , pallet ….
  • Phun sát khuẩn , sát trùng , diệt khuẩn , tiệt khuẩn tại nhà , công ty ,văn phòng ….
  •  Thuốc,vật tư  khử trùng , thuốc bảo vệ thực vật ….Cung cấp đầy đủ các loại thuốc khử trùng kho , khử trùng pallet , thuốc bảo vệ thực vật các loại giá rẻ nhất thị trường .