Dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, Hội phòng trừ côn trùng Việt Nam phối hợp cùng Viện vệ sinh dịch tễ Trung ương tổ chức các lớp tập huấn bồi dưỡng kỹ năng khử trùng phòng chống bệnh truyền nhiễm theo chuẩn đào tạo của Bộ Y tế cho các thành viên của Hội và các cá nhân, tổ chức hoạt dộng trong lĩnh vực này dưới hình thức học trực tuyến.

Từ tháng 5 đến tháng 8/2021, đã tổ chức 8 lớp với khoảng 400 học viên được đào tạo và cấp chứng nhận Kỹ năng khử trùng phòng chống bệnh truyền nhiễm. Đây là nhu cầu về kiến thức và điều kiện pháp lý cần thiết cho các cá nhân và doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực này.

Các khóa đào tạo kỹ năng khử trùng phòng chống bệnh truyền nhiễm

Ngoài ra bạn có nhu cầu diệt côn trùng tại TPHCM có thể liên hệ với GFC để được hỗ trợ nhanh chóng nhé.