Trong bài viết này, công ty GFC sẽ giới thiệu đến bạn đọc về mẫu chứng thư hun trung (Certificate of Fumigation). Hiện nay, các loại hàng hóa xuất khẩu từ Việt Nam đến nước ngoài phải chịu nhiều quy định của hải quan ở cảng, đặc biệt là các nước Châu Âu. Trong đó bao gồm việc hun trùng (fumigation) hàng hóa xuất khẩu từ Việt Nam áp dụng cho một số mặt hàng cụ thể. Nếu thiếu mẫu chứng nhận khử trùng này, toàn bộ lô hàng có thể bị trả về Việt Nam bất cứ khi nào. Hãy cùng tìm hiểu ngay nhé
Giấy chứng nhận hun trùng

Các đề mục có trong chứng thư hun trùng

 • Description of goods: Mô tả hàng hóa – Nội dung giống với trên invoice và vận đơn
 • B/L No: Số vận đơn
 • Has been fumigated with: Được khử trùng với thuốc gì (Methyl Bromide)
 • Weight: Trọng lượng
 • Quantity: Số lượng hàng hóa
 • Means of conveyance: Tên phương tiện vận chuyển
 • Duration of exposure: Thời gian thuốc ngấm (48 giờ ở 25 độ C)
 • Dosage: Liều lượng (48gr/m3)
 • Consignee: Người nhận hàng (Buyer)
 • Date fumigated: Ngày khử trùng (ngày đóng cont hàng xuất khẩu, thông thường trước ETD vài ngày)
 • Place of fumigation: Địa điểm khử trùng (Có thể ở nhà máy nơi đóng cont hoặc khử trùng tại bãi gần cảng Hải Phòng)
 • Số cont/seal

Các thông tin cần biết về mẫu chứng thư, giấy chứng nhận hun trùng

Trên chứng thư, sẽ có các phần

 • Thông tin của người cấp chứng thư: Là phần header của trang giấy. Thông tin tên công ty, điện thoại và email liên hệ. Công ty đứng trên phần đầu là công ty đã thực hiện việc khử trùng hàng hóa, được cấp phép xông hơi khử trùng của cục Bảo Vệ Thực Vật trực thuộc Bộ Nông Nghiệp Và Phát Triển Nông Thôn.
 • Phần thông tin của lô hàng: Phần này sẽ bao gồm thông tin của lô hàng xuất / nhập đó, tùy yêu cầu của từng khách hàng, mà phần thông tin có thể được thêm bớt. Trong đó, thông tin cơ bản có: tên Shipper (Người bán hoặc người xuất khẩu), Consignee (Người mua hoặc nhà nhập khẩu), Commodity (Tên hàng hóa), Quantity (số lượng, bao nhiêu cont, bao nhiêu kiện, bao nhiêu chiếc), Container No, (số cont, số Seal), Bill of lading (Vận tải đơn nếu hàng xuất khẩu đi bằng đường biển), Convey Name (Tên tàu, số chuyến tàu)
 • Phần thông tin của khử trùng: Khử trùng bằng hóa chất gì, liều lượng như thế nào, thời gian ủ ra sao, khử trùng ngày nào.Ngày xuất chứng thư trùng với ngày thời gian hàng lên tàu.
 • Phần dấu ISPM15: Đối với những hàng hóa như pallet gỗ, gỗ, thanh gỗ, kiện gỗ, yêu cầu phải đóng dấu mộc ISPM15 lên, thì trên chứng thư cũng được thể hiện có đóng dấu mộc gỗ.Lưu ý: Nội dung của chứng thư sẽ dựa chủ yếu trên Bill of lading (vận đơn) hoặc Invoice, packinglist (nếu là hàng lẻ, đường air, hoặc pallet)