Dự toán chống mối công trình sao cho phù hợp cho từng trường hợp? Việc dự toán là một trong những công việc quan trọng khi tiến hành xây dựng bản kế hoạch thi công chống mối công trình. Đây là phần việc cần làm trước khi tiến hành phòng chống mối. Công trình xây dựng phải được khảo sát chi tiết: đặc điểm công trình, diện tích, chủng loại mối , phương án xử lý,….để lập dự toán và đơn giá xử lý mối thích hợp đối với từng công trình.Vậy dự toán như thế nào và phụ thuộc vào những điều kiện gì? Hãy cùng công ty dịch vụ diệt mối tận gốc GFC tìm hiểu trong bài viết dưới đây.

Dự toán chống mối công trình xây dựng

Dự toán chống mối công trình xây dựng

1. Bảng dự toán chống mối công trình

Định mức chi phí thi công phòng chống mối đối với các công trình thông thường dựa  theo quyết định số 32/QĐ/TWH ngày 08/04/2014 của Hội Lâm nghiệp Việt Nam
Lưu ý: Bảng dự toán chỉ mang tính chất tham khảo, còn phụ thuộc vào loại công trình, tình hình mối phá hoại,….

1.1 Bảng dự toán chống mối công trình thông thường

Tính cho 1m2 sàn xây dựng như sau:
(Chi phí được xây dựng tại thời điểm mức lương tối thiểu vùng là 1.150.000 đồng)

Nội dung Thành tiền
Khảo sát 1.200
Thuốc hấp dẫn 1.000
Mồi nhử 7.000
Thuốc diệt lây truyền 4.400
Thuốc xử lý diệt mối cánh 3.200
Thuốc phòng ngừa mối xâm nhập 6.400
Công lao động (bao gồm công vận chuyển, công kỹ thuật…) 6.500
Kiểm tra + điều chỉnh quá trình theo dõi hộp nhử 1.000
Khấu hao thiết bị 600
Nghiệm thu, đánh giá kết quả 700
Tổng cộng 32.000

1. 2. Dự toán chống mối công trình xây dựng

Đơn vị tính: đồng/1 đơn vị

TT Thành phần công việc Đơn vị Giá trị
1 Xử lý hàng rào phòng mối bao trong m 217.000 – 384.000
2 Xử lý hàng rào phòng mối bên ngoài m 475.000 – 992.000
3 Xử lý phòng mối tường m2 100.000 – 189.000
4 Xử lý phòng mối mặt nền m2 130.000 – 438.000
5 Lắp đặt hệ thống bảo trì m 180.000 – 250.000

1.3 Bảng dự toán chống mối công trình cho công tác khảo sát điều tra sinh học

Dự toán Chi phí tính cho 1m2:

TT Thành phần chi phí Đơn vị Số lượng Đơn giá  Thành tiền (đồng)
I Vật liệu       2.261.750
1 Mũi khoan cái 1 100.000 100.000
2 Kính lúp 0,005 200.000 1.000
3 Thước dây 50m 0,005 150.000 750
4 Cuốc chim 1 150.000 150.000
5 Xẻng 1 80.000 80.000
6 Lọ thủy tinh mẫu lọ 10 40.000 400.000
7 Cồn lít 0,5 40.000 20.000
8 Mồi nhử hộp 5 45.000 225.000
9 Chất hấp dẫn lít 1 185.000 180.000
10 Máy ảnh cái 0,01 10.500.000 105.000
11 Kính hiển vi Ca 10 100.000 500.000
II Nhân công       1.400.000
1 Phân tích mẫu Mộu

1

800.000 500.000
2 Nhân công Công 6 200.000 600.000
  Tổng cộng (I+II)       3.666.750

Vậy: Đơn giá cho 1 m2 là: 3.666.750 đ/m2 (Chưa có thuế giá trị gia tăng)

Dự toán chống mối công trình xây dựng

Bảng dự toán chống mối công trình thông thường

2. Bảng dự toán các loại thuốc sử dụng trong công tác chống mối công trình

(Các loại thuốc trên đã bao gồm thuế GTGT)

Permethrin 50EC
Delton new 25SC
Permecide: 50EC
Crackdown 10SC
750.000 đồng/lít
K – Othrine 10ULV
Delta Vipesco 2EW
Termosant 10SC
700.000 đồng/lít
Vifor 50EC 500.000 đồng/lít
DelTox 10SC 400.000 đồng/lít
Bảng dự toán chống mối công trình xây dựng

Bảng dự toán các loại thuốc sử dụng trong công tác chống mối công trình

3. Hướng dẫn cách lập dự toán phòng chống mối mọt

3.1. Dự toán chống mối phụ thuộc yếu tố nào?

Để xây dựng dự toán chống mối công trình phù hợp, điều bạn cần quan tâm là công trình xây dựng thuộc loại công trình nào. Được chia làm 4 loại sau:

 • Loại A: Công trình xây dựng có yêu cầu phòng mối ở mức rất cao: Các công trình xây dựng thuộc loại đặc biệt như công trình đã có từ lâu (100 năm trở lên), công trình nhà cao tầng, cơ quan văn phòng, bảo tàng, công trình mang tính lịch sử…
 • Loại B: Công trình có yêu cầu phòng mối mức cao: Công trình có thời gian sử dụng từ 50 – 99 năm
 • Loại C: Công trình xây dựng có yêu cầu phòng chống mối mức ở mức trung bình: Các công trình có thời hạn sử dụng < 50 năm, nhà ít tầng xây dựng ở địa bàn có mối hoạt động mạnh.
 • Loại D: Công trình có yêu cầu phòng chống mối ở mức thấp. Công trình ít quan trọng, được xây dựng ở nơi không có mối hoạt động nhiều.

Đối với từng loại công trình:

 • Công trình loại A, B: Phải thực hiện biện pháp phòng chống mối ngay từ khi lập dự án thiết kế và dự toán chống mối công trình
 • Công trình loại C: Xem xét sử dụng một phần biện pháp chống mối. (phòng chống mối ở các bộ phận kết cấu, bộ phận trang trí, hệ thống cửa bằng gỗ hoặc vật liệu xenlulo,…)
 • Công trình loại D: là loại không cần áp dụng ngay biện pháp phòng chống mối trong khi thiết kế, thi công xây dựng.

3.2. Quy trình dự toán chống mối công trình

 • Khảo sát công trình xây dựng cần phòng chống mối
 • Báo cáo thực trạng cho chủ đầu tư
 • Đưa ra biện pháp xử lý diệt mối
 • Dự kiến kế hoạch và thời điểm thực hiện các công việc phòng và diệt mối trước khi khởi công phá dỡ.
 • Lên kế hoạch thực hiện thi công phòg ng chống mối kết hợp với thi công xây dựng.
 • Sơ đồ phòng chống mối cho công trình
 • Dự toán chống mối công trình khi áp dụng các biện pháp phòng chống mối.